Stručno razvojni centar

Rješenjem MZOŠ-a, 24.06.2008. u Zagrebu,  na temelju čl. 18. stavka 1. Pravilnika o vježbaonicama imenovani smo Stručno-razvojnim centrom za rano učenje njemačkog jezika za djecu predškolske dobi  radi unapređivanja stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. 

Rješenjem MZOŠ-a, 01.08.2012. u Zagrebu,  na temelju čl. 18. stavka 1. Pravilnika o vježbaonicama imenovani smo Stručno-razvojnim centrom za rano učenje njemačkog jezika za djecu predškolske dobi  radi unapređivanja stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. 
 

Rješenjem MZO-a, 25.09.2017. u Zagrebu,  na temelju čl. 18. stavka 1. Pravilnika o vježbaonicama ponovo smo imenovani Stručno-razvojnim centrom za rano učenje njemačkog jezika za djecu predškolske dobi  radi unapređivanja stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. 

Rješenjem MZO-a, 26.10.2021. u Zagrebu,  na temelju čl. 18. stavka 1. Pravilnika o vježbaonicama ponovo smo imenovani Stručno-razvojnim centrom za rano učenje njemačkog jezika za djecu predškolske dobi  radi unapređivanja stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika.

Edukacija SRC-a
 

TEMA EDUKACIJE:

Usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika DV-a za provedbu programa ranog učenja stranog jezika.
 
 
KOME JE NAMIJENJENA:

· odgojiteljima koji ispunjavaju formalne uvjete (rade u programu ranog učenja stranog jezika ili će se uključiti)
· stručnim suradnicima i ostalim zainteresiranim stručnjacima koji se bave problematikom učenja stranih jezika u DV
· ravnateljima dječjih vrtića u kojima se provodi ili će se provoditi program ranog učenja stranog jezika


TRAJANJE EDUKACIJE:

Edukaciju SRC-a planiramo realizirati kroz šest tematskih  modula  

I MODUL
veljača

Suvremene spoznaje o usvajanju stranog jezika u predškolskoj dobi
Poticajno okruženje i uloga odgojitelja u suvremenom pristupu ranog učenja stranog jezika
Rječnik u 1. i 2. godini usvajanja jezika u programima za rano učenje stranog jezika


II MODUL
svibnj
Glazba kao medij u usvajanju stranog jezika 

III MODUL
rujan 
Rano usvajanje stranog jezika kroz dramsko-scenski medij
IC tehnologije i rano usvajanje stranog jezika
 
IV MODUL
veljača 
Stručne kompetencije odgojitelja u ranom usvajanju stranog jezika
Partnerstvo s roditeljima kao važan čimbenik provođenja programa
 
V MODUL
svibanj 
Dokumentiranje, praćenje i vrednovanje postignuća djece u programu ranog usvajanja stranog jezika
 
 
VI MODUL
rujan 
Hospitacija u skupinama ranog učenja stranog jezika
Upute za izradu programa za potrebe verifikacije
Stručno usavršavanje odgojitelja
 
MJESTO ODRŽAVANJA EDUKACIJE:
DV Tatjane Marinić
Pavlinovićeva 8
Zagreb
 
CIJENA EDUKACIJE:
I – VI – svaki modul po 100,00 eura po osobi
Uplate izvršiti na račun vrtića HR0824020061500067151 do početka edukacije/modula. Uplate je moguće izvršiti za svaki modul posebno prije početka modula.
 
Prijave slati na e-mail vrtića po pozivu.
vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr. Broj sudionika ograničen na 20 osoba po ciklusu. Planira se stalnost skupine.
Nakon ciklusa od VI modula  dobiva se potvrdnica o završenoj edukaciji.   

© 2024 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.