Redovita stručna praksa učenica Škole za odgojitelje - Mureck, Austrija

 
Već tradicionalno, od 1998. godine, ostvarujemo stručnu suradnju sa Školom za odgojitelje Mureck. Suradnja se odvija putem redovite jednotjedne stručne prakse učenica 4. i 5. razreda Škole za odgojitelje. Praksa se provodi u posebnom programu ranog učenja njemačkog jezika u Pavlinovićevoj 8 i Matoševoj 7. Stručnoj praksi prethodi dogovor mentora učenica, ravnatelja vrtića, stručnog suradnika  - pedagoga  i odgojitelja iz programa. Dogovor uključuje uvid u tjedni plan i obveze učenica, i pripreme za aktivnosti koje će se realizirati s djecom.  Prvi dan prakse još jednom se detaljno prouče sadržaji, te prema potrebi i sadržajno i metodički prilagode mogućnostima djece. U obzir se uzima da su aktivnosti pripremljene na njemačkom jeziku, te se uvažava činjenica da učenice nisu imale iskustvo rada u programu s usvajanjem stranog jezika.
Stručna praksa učenica realizira se prema planu i programu njihove Škole,  a obuhvaća područja govora, pokreta, glazbe i životno – praktične aktivnosti. Tjedan je obično posvećen jednoj temi. 
Reakcije djece su vrlo pozitivne. Djeca uspostavljaju izvrsnu komunikaciju s učenicama, aktivno sudjeljuju u svim aktivnostima. Neka djeca pokažu izuzetno znanje njemačkog jezika. U situacijama u kojima je to potrebno matične odgojiteljice pojašnjavaju (prevode) djeci tijek aktivnosti.
Nakon svakog radnog dana matična odgojiteljica s učenicima radi osvrt na realizirane aktivnosti, a nakon toga se dogovara struktura aktivnosti za sljedeći dan.
Povratne informacije učenika/ca su pozitivne, iznenađene znanjem stranog jezika kod djece, te izražavaju zadovoljstvo stečenim iskustvom u našem vrtiću. Jedan dan prakse u posjetu  vrtiću i učenicima dolaze i mentorice učenika s kojima razmjenjujemo dragocjena iskustva.
Nakon stručne prakse provodi se vrednovanje. Ispunjeni obrasci Škole za odgojitelje – Mureck - Izviješće o praksi, šalje se u Školu.  Procjenjuje se stučna pripremljenost učenika/ca za aktivnosti, segmenti u kojima su bile potrebne sugestije poboljšanja, spremnost na suradnju, otvorenost sugestijama, način rješavanja problema, te spremnost za zvanje odgojitelja.

© 2024 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.