Nagrade i priznanja

Vrtić je dobitnik Nagrade grada Zagreba za natprosječnu razinu odgojno obrazovnog rada s djecom predškolskog uzrasta, za dvojezične programe i uspješnu suradnju s institucijama iz drugih zemalja za 1995. godinu.
 
Na Festivalu dječjeg folkornog stvaralaštva Vrtić je osvojio Nagradu za najbolji prilaz folklornog stvaralašta 2008.


Za najbolji dječji rad priznanje za osvojeno 1. mjesto natječaja za likovne, literarne i foto radove djece na temu katastrofa i snaga zaštite i spašavanja 2015.

Daniela Totić (odgojiteljica, u mirovini) dobitnica je Nagrade Ivan Filipović

Marija Filipović (ravnateljica, u mirovini) odlikovana je Redom Danice Hrvatske s likom Antuna Radića i dobitnica je Nagrade Ivan Filipović.

2016. dobili smo prvu nagradu Goethe-Instituta - za video uradak koji promovira „Rano učenje njemačkog jezika“.

 
Nakon uspješno provedenih 7 koraka u svibnju 2019. postali smo punopravan član međunarodno priznatih Eko škola. 


Zahvalnica za višegodišnje uključivanje u humanitarni projekt Škole za Afriku.

© 2024 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.