Kontakt

Pavlinovićeva 8
Telefon:  01/ 37 60 133
               01/ 37 79 352

Fax:        01/ 37 60 132
e-mail:  vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr ; vrtic.tatjanemarinic@optinet.hr;  
Radno vrijeme: 6.00 – 18.30

Matoševa 7
Telefon: 01/ 48 51 085
Radno vrijeme: 6.30 – 17.30

I.G. Kovačića 31
Telefon: 01/ 48 34 552
Radno vrijeme: 6.30 – 17.30 

Prije i nakon redovnog radnog vremena vrtića organizirano je dežurstvo prema potrebama roditelja.
Zbog manjeg broja djece dežurstvo u popodnevnoj smjeni počinje od 16:45. Nova organizacija rada vrijedi do promjene uvjeta.

Pedagog: 
Telefon: 01/ 3760 133
e-mail  vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr  
Radno vrijeme: 7.00 – 14.00
Utorkom: 10.00 - 17.00

Psiholog: 
Telefon: 01/ 37 60 133
e-mail vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr; belasrenata@yahoo.com

  
Radno vrijeme: 8.00 – 15.00
Ponedjeljkom: 10.00 - 17.00

Logoped: 
Telefon: 01/ 37 60 133
e-mail vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr; logopeddvtm@gmail.com   

Radno vrijeme: 7.00 – 14.00
Srijedom: 10.00 - 17.00

Zdravstveni voditelj: 
Telefon: 01/ 37 60 133
e-mail vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr  
Radno vrijeme: 8:00 – 15:00

Edukacijski rehabilitator:
Telefon: 01/ 37 60 133
e-mail vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr ; edu.reh.ivana@gmail.com. 

Radno vrijeme: 7:30 – 14:30
Četvrtkom: 10.00 - 17.00
 

Petkom se članovi stručnog tima izmjenjuju u radu od 10.00 - 17.00.

Tajništvo:
Telefon: 01/ 37 60 133
01/ 37 79 352
e-mail dvt.marinic.t@zg.htnet.hr , vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr ; vrtic.tatjanemarinic1@optinet.hr;   
Radno vrijeme: 7.30 – 15.30

Računovodstvo: Voditelj računovodstva 
Radno vrijeme: 9.00 – 17.00
Telefon: 01/ 37 60 133
01/ 37 79 352
e-mail vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr 


Administrativni djelatnik:  
Radno vrijeme: 7.00 – 15.00
Telefon: 01/ 37 60 133
                01/ 37 79 352
e-mail: vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr; , vrtic.tatjanemarinicr@optinet.hr

 


© 2021 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.