Kontakt

Pavlinovićeva 8
Telefon:  01/ 3760 133
               01/ 3760 132
Fax:        01/ 3779 352
e-mail:  vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr ; vrtic.tatjanemarinic@optinet.hr; 
Radno vrijeme: 7.00 – 17.00


Matoševa 7
Telefon: 01/ 48 51 085
Radno vrijeme: 7.00 – 17.00

I.G. Kovačića 31
Telefon: 01/ 48 34 552
Radno vrijeme: 7.00 – 17.00 

Prije i nakon redovnog radnog vremena vrtića organizirano je dežurstvo prema potrebama roditelja u matičnim skupinama.
Projekt SOOVICA - produženo radno vrijeme vrtića od 17:00 do 19:00 sati.

Pedagog: 
Telefon: 01/ 3760 133
e-mail  vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr; dvtm.pedagog@gmail.com
Radno vrijeme: 7.00 – 14.00
Utorkom: 10.00 - 17.00


Psiholog: 
Telefon: 01/ 37 60 133
e-mail: vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr; belasrenata@yahoo.com
Radno vrijeme: 8.00 – 15.00
Ponedjeljkom: 10.00 - 17.00


Logoped: 
Telefon: 01/ 37 60 133
e-mail:  vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr 
e mail: dvtm.logoped@gmail.com 
Radno vrijeme: 7.30 – 14.30
Srijedom: 10.00 - 17.00


Zdravstveni voditelj: 
Telefon: 01/ 37 60 133
e-mail vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr;    
Radno vrijeme: 8:00 – 15:00

Edukacijski rehabilitator:
Telefon: 01/ 37 60 133
e-mail vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr ;  
Radno vrijeme: 7:00 – 14:00
Četvrtkom: 10.00 - 17.00

Petkom se članovi stručnog tima izmjenjuju u radu od 10.00 - 17.00.


Tajništvo:
Telefon: 01/ 37 60 133
Fax: 01/ 37 79 352
e-mail: vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr ; vrtic.tatjanemarinic1@optinet.hr;   
Radno vrijeme: 7.30 – 15.30

Računovodstvo: Voditelj računovodstva 
Radno vrijeme: 8.00 – 16.00
Telefon: 01/ 37 60 133
e-mail: vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr  
e-mail: dvtmvoditeljr@gmail.com 
 

Administrativni djelatnik:  
Radno vrijeme: 7.00 – 15.00
Telefon: 01/ 37 60 133
e-mail: vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr; , vrtic.tatjanemarinicr@optinet.hr

 


© 2024 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.