Savjeti logopeda za rad s djecom

Vježbe za razvoj motorike govornog aparata 
Za sva pitanja ili savjet logopeda možete se obratiti na e.mail adresu Majda Čadež: logopeddvtm@gmail.com 

© 2021 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.