Prijedlozi za rad za djecu s IOOP-ima

Roditelji zainteresirani za prijedloge individualiziranih aktivnosti u skladu s ishodima IOOP-a i podršku u prilagodbi djece na novonastalu situaciju (izrada socijalnih priča, vizualnih rasporeda, stručna literatrura i sl.) mogu se javiti na e-mail adresu edukacijske rehabilitatorice: Ivana Runje; edu.reh.ivana@gmail.com. 
Stručni savjeti Erf-a - kontakti

© 2021 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.