Erasmus + KA2 projekt "Učenje kroz igru i kretanje na otvorenom"Cilj projekta je osigurati radnicima vrtića, roditeljima i djeci iskustvo prirode kao bogatog okruženja za učenje te pokreta kao pokretača bogatog iskustvenog učenja. Želimo ih osposobiti da uvide pokret kao priliku postizanja ciljeva u svim područjima kurikuluma na kreativniji i inovativniji način s pozitivnim učincima na cjelokupni djetetov razvoj. Za rezultat očekujemo drugačiji način planiranja aktivnosti podržan i od roditelja.

CILJ 1: obogatiti znanje radnika o značaju kretanja u prirodi za cjelokupan djetetov razvoj.
CILJ 2: promijeniti te oplemeniti primjere aktivnosti kretanja za primjenu u različitim područjima kurikuluma.
CILJ 3: potaknuti promišljanja roditelja o važnosti kretanja u prirodi za cjelokupan djetetov razvoj.
 
PRIMJENA: Koje će aktivnosti biti primjenjene?
- Profesionalni treninig o važnosti pokreta te njegove integracije u razna područja kurikuluma,
- Procjenjivanje i razmjena iskustava
- Razvoj didaktičkog materijala i aktivnosti za ostvarenje uvjeta za učenje na otvorenom
- Radionice za roditelje o važnosti kretanja za holistički razvoj djeteta
 
REZULTATI: Očekivani rezultati projekta?
1. Osmišljeno poticajno vanjsko okruženje koje omogučava djeci razvioj i postizanje ciljeva na raznim
područjima kurikuluma (govor, znanost, društvo, umjetnost i matematika) kroz aktivnosti
kretanja, kod oba partnera.
2. Priručnik za odgojno-obrazovne radnike i roditelje s raznim aktivnostima kretanja za sva
područja kurikuluma.
3. Radionice za roditelje o važnosti kretanja.

  
21.10.2022.
Prva stručna posjeta tima DV Tatjane Marinić partneruVesela hiša
Dogovor o provedbi projekta - zadaće i aktivnosti
                                               - vremenik aktivnosti


Vremenik hospitiranja timova
1. hospitacija
Tim iz Zagreba - posjeta Celju: 21.- 25.11.2022. , 2 odgojiteljice
Tim iz Celja - posjeta Zagrebu: 28.11. - 2.12.2022., 2 odgojiteljice
2. hospitacija
Tim iz Celja - posjeta Zagrebu: 6. - 10.2.2023., 2 odgojiteljice
Tim iz Zagreba - posjeta Celju: 20. - 24.3.2023., 2 odgojiteljice
3. hospitacija
Tim iz Celja - posjeta Zagrebu: 17. - 21.4.2023., 2 odgojiteljice
Tim iz Zagreba - posjeta Celju: 8. - 12.5.2023., 2 odgojiteljice

Izrada priručnika:
Tim iz Zagreba - posjeta Celju: 1. - 3.3.2023., 2 odgojiteljice
Tim iz Celja - posjeta Zagrebu: 11. -13.9.2023.

Radionice za roditelje u Celju, posjet Tima iz Zagreba, ožujak 2023.
Radionica za roditelje u Zagrebu, travanj 2023.


Kurikulum DV Tatjane Marinić za 2023./2024.

Informiranje svih odgojitelja DV Tatjane Marinić o provedenim aktivnostima projekta na Odgojiteljskom vijeću 27. i 28.2.2024.

© 2024 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.