Aktivnosti - skupina Sovice

 Skupina Sovica - Priroda - okruženje za učenje
                           - Prirodoslovno matematička igra
                           - Tekstura
                           - Zabavna kuhinja
                           - Labirint s preprekama
                           - Istraživanje smjera puhanja vjetra 


© 2024 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.