Aktivnosti - skupina Sunce

 Skupina Sunce -  aktivnosti - Učimo kroz pokret 
                          - 2. aktivnost - Promatranje ptica 
                          - 3. aktivnost - Vjetar 
                          - 4. aktivnost - Potraga za cvjetovima 
                        
© 2024 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.