SOOVICA

 Puni naziv prijavljenog projekta: „Nastavak unapređivanja usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ – Stručni odgoj i obrazovanje do usklađenosti i aktivacije života – SOOVICA  UP.02.2.2.16
 
Prijavitelj projekta: Grad Zagreb
Partneri u projektu: 5 gradskih vrtića ( DV Iskrica, DV Sopot, DV Tatjane Marinić, DV Jabuka, DV Petar Pan)
 
Vrijeme trajanja projekta: 20 mjeseci
Početak projekta: 7.3.2022.   Završetak projekta: 7.11.2023.
Ukupna vrijednost projekta: HRK: 5.462.155,39
Projekt je sufinancirla Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 
Kratki opis projekta: Kroz projekt će se razvijati novi programi, u našem vrtiću – program rada na području darovitosti obogaćen robotikom. Sudjelovanje u projektu je namijenjeno djeci od 4. godine života, čiji roditelji imaju potrebu za produljenim radnim vremenom vrtića, do 19 sati. Program će se razvijeti svaki dan u tjednu od 17 – 19 sati. Dijete može boraviti u programu fleksibilno, može svih pet dana ili manje, ovisi o vašim potrebama, intersu djeteta. Također i vrijeme uključivanja djeteta u program je fleksibilno. Ukupno vrijeme boravka djeteta u vrtiću može maksimalno biti 10 sati, sukladno Ugovoru o ostvarivanju redovitog programa.
Projektom je predviđeno uključiti 45 djece, u tri skupine.
Projekt će provoditi naši odgojitelji u okviru svog redovnog radnog vremena (organizacija rada prilagođena potrebi produljenog rada vrtića do 19, sada je do 17 sati). Odgojitelji u projektu će se izmjenjivati.
U projekt su uključena i tri naša stručna suradnika (pedagog, psiholog i rehabilitator), također u okviru svog redovnog radnog vremenaNove osobe u projektu su jedan odgojitelj i jedan novi stručni suradnik – psiholog.
Projektom je predviđeno razvijanje programa, iznalaženje aktivnosti koje će se provoditi, educiranje odgojitelja i stručnih suradnika, nabava didaktike i tehnike potrebne za provođenje programa.
Po isteku 20 mjeseci očekuje se da ćemo imati razrađen program koji će se potom poslati na Ministarstvo znanosti i obrazovanja na verifikaciju.
Zainteresirani roditelji mogu predbilježiti svoju djecu u tablicu kod odgojitelja u skupini.


 
www.strukturnifondovi.hr

© 2024 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.