Misija i vizija dječjeg vrtića

NAŠA MISIJA
Provedbom različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu razvijamo dječje potencijale uvažavajući njihove individualne potrebe i interese; pružamo podršku obitelji te pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija, a u konačnici doprinosimo razvoju društvene zajednice i odgoju odgovornog građana.
 
NAŠA VIZIJA
Vrtić mjesto sretnog življenja i odrastanja, te poticanja razvoja svakog pojedinca u skladu s njegovim individualnim potrebama i mogućnostima u stimulativnom okruženju.
 
CILJ
Osigurati kontinuitet u cjelovitom odgojno-obrazovnom procesu, koji je otvoren za kontinuirano učenje  i unapređivanje prakse vrtića, u skladu s individualnim potrebama i pravima djece, odgovarajućim poticajima, djelovanjem primjerenim metodama, oblicima rada  i postupcima u sigurnom okruženju u vrtiću.
Primijeniti načela vrtićkog kurikuluma: fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću, partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost na unapređivanje prakse.
Također omogućiti poticanje cjelovitog razvoja djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine RH, za europski suživot, te za stvaranje društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj.

© 2024 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.