Dostava dokumentacije za ostvarivanje prava na olakšice

OBAVIJEST o ostvarivanju prava na sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 1. siječnja 2024. 
OBRASCI za ostvarivanje prava na olakšice u plaćanju

© 2024 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.