Dječje kuće

 

Pavlinovićeva 8
Telefon: 01/ 37 60 133
               01 /37 79 352
e-mail: vrtic.tatjanemarinic@optinet.hr , vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr  
Radno vrijeme: 7.00 – 17.00

U centralnom objektu ima dvanaest skupina u koje se upisuju djeca starosti od godine dana do polaska u školu.
Osim redovnog programa postoji i posebni program ranog učenja engleskog jezika, posebni program ranog učenja njemačkog jezika i Montessori program.

 
 

 

 

 

Matoševa 7
Telefon: 01/ 48 51 085
Radno vrijeme: 7.00 – 17.00

Objekt u Matoševoj ulici ima četiri skupine u koju se upisuju djeca starosti od dvije godine do polaska u školu. Osim redovnog programa postoji i
posebni program ranog učenja njemačkog jezik

   

I.G. Kovačića 31
Telefon: 01/ 48 34 552
Radno vrijeme: 7.00 – 17.00
Objekt u ulici Ivana Gorana Kovačića ima pet skupina u koje se upisuju djeca starosti od godine do polaska u školu.

Osim redovitog programa postoji poseban program ranog učenja engleskog jezika, kao i poseban eko program održivog razvoja.

           

 


© 2024 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.