Kratka monografija vrtića

  1. KRATKA POVIJEST VRTIĆA
Dječji vrtić Tatjane Marinić osnovan je 1946. godine. Centralni objekt nalazi se na Pantovčaku u ulici Mihovila Pavlinovića 8. Područni objekti nalaze se na Tuškancu u ulici Ivana Gorana Kovačića 31 i na Gornjem gradu u Matoševoj ulici 7. Vrtić pohađa oko 360 djece u 19 odgojnih skupina. Jedan smo od prvih vrtića u gradu Zagrebu koji uvodi programe na stranim jezicima: njemački od 1992. godine i engleski od 1993. godine. Vrtić pohađaju i djeca stranih državljana i diplomatskih predstavnika u Hrvatskoj. Do danas su u vrtić bila upisna djeca iz 56 zemlja svijeta sa svih kontinenata.
  1. POSEBNOSTI KURIKULUMA
U vrtiću se provodi redoviti program prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje za djecu od prve godine života do polaska u školu. Za djecu od treće godine života, pored redovitih, provode se i verificirani posebni programi: Posebni program ranog učenja njemačkog jezika (od 1992. godine), Posebni program ranog učenja engleskog jezika (od 1993.) i Posebni Montessori program (od 2009.), te Program odgoj za održivi razvoj (od 2015.) i Program predškole (od 2014.). U vrtiću se provode i programi za djecu s posebnim potrebama poput Programa odgojno obrazovnog rada s potencijalno darovitom djecom i Program odgojno obrazovnog rada na poticanju senzomotorike za djecu s teškoćama u razvoju koji u kontekstu inkluzije pohađaju vrtić. U vrtiću se provode i posebni programi s kraćim trajanjem: Program Djeca u prirodi, Program ljetovanja i Program zimovanja. U skladu s Nacionalnim kurikulumom program je obogaćen različitim programima i metodama poput CAP programa, metode Plesa pisanja, primjene realitetne terapije u radu s djecom na prepoznavanju i zadovoljavanju potreba i osjećaja te nenasilnom rješavanu sukoba, očuvanju kulturne baštine i folklora, poticanju dramsko-scenskog i likovnog izražaja djece, radom na projektima. Za djecu se redovito organiziraju različite posjete, kazališne predstave i sportsko rekreativni programi. Za roditelje se dva puta godišnje provodi verificirani program podrške roditeljstvu Rastimo zajedno od 2010. godine. Program rastimo zajedno Klub očeva pod nazivom „Jačanje očevog doprinosa ranom razvoju djeteta“ provodi se od 2016. godine.                    
Vrtić od 1997. godine do danas sudjeluje na manifestaciji Dani dječjih vrtića Grada Zagreba, glazbeno scenskim i kreativnim nastupima djece i odgojitelja iz redovnog programa i posebnog programa za rano učenje njemačkog i engleskog jezika.
Vrtić ima pet odgojitelja mentora, tri odgojitelja savjetnika. Vrtić je od 2002. godine Vježbaonica Učiteljskog fakulteta za metodiku hrvatskog jezika i Vježbaonica Filozofskog fakulteta Odsjeka za germanistiku u programu ranog učenja njemačkog jezika od 2012. godine. Vrtić je 2008. godine imenovan Srtučno razvojnim centrom za rano učenje njemačkog jezika.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Vrtić ostvaruje međunarodnu stručnu suradnju sa Školom za odgojitelje i vrtićem u Murecku u Republici Austriji čije učenice dolaze na stručnu praksu u naš vrtić od 1998. godine. Međunarodna stručna suradnja ostvarena je i međunarodnim posjetama našem vrtiću: 1996. delagacija Gradišćanskih Hrvata iz Republike Austrije, 2010. studenti Učiteljske akademije iz Belgije, 2013. delegacija OMEP-a iz Velike Britanije i Grčke. Kontinuirano surađujemo s Goethe institutom i Austrijskim kulturnim forumom. Vrtić je s vlastitim predstavama sudjelovao na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku i Međunarodnom danu lutkarstva u Vukovaru.
Od 2015. godine vrtić je uključen u dva međunarodna projekta: projekt „Škole za Afriku“ kojim se žele stvoriti bolji uvjeti za odrastanje i život djece u Africi i projekt „Say hello to the world“ s ciljem povezivanja djece u vrtićima diljem svijeta te upoznavanja različitih jezika, kultura i običaja.                                                                               
Naše dvije odgojiteljice ostvarile su uspjeh na području izdavaštva. Vlatka Krajačić je objavila priručnik za odgojitelje „Dnevnik odgojitelja“, a Daniela Totić je objavila knjigu „Igrokazi za vrtićke mališane“ i četiri slikovnice (Avanture Lanine lutke, Marin i čarobna špilja, Božićni san male Ane i Put do Bisergrada).                                                                
Vrtić je dobitnik Nagrade grada Zagreba za natprosječnu razinu odgojno obrazovnog rada s djecom predškolskog uzrasta, za dvojezične programe i uspješnu suradnju s institucijama iz drugih zemalja za 1995. godinu. Na Festivalu dječjeg folkornog stvaralaštva Vrtić je osvojio Nagradu za najbolji prilaz folklornog stvaralašta 2008. Za najbolji dječji rad priznanje za osvojeno 1. mjesto natječaja za likovne, literarne i foto radove djece na temu katastrofa i snaga zaštite i spašavanja 2015. Naša odgojiteljica u mirovini Daniela Totić dobitnica je Nagrade Ivan Filipović a bivša ravnateljica Marija Filipović odlikovana je Redom Danice Hrvatske s likom Antuna Radića.
  1. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM
Vrtić uspješno surađuje s lokalnom zajednicom, osobito s Gradskom četvrti Gornji grad Medveščak. Uz njihovu pomoć uređen je i opremljen vanjski prostor vrtića (ograda, antistresne podloge ispod sprava, dopuna spravama za djecu, rasvjeta na dvorištu i posađena trava) čime su znatno poboljšani uvjeti za rad i sigurnost djece. Planom malih komunalnih akcija Gradske četvrti Gornji Grad Medveščak kompletno su nam uređena vanjska dvorišta/igrališta oba područna objekta - Matoševa 7 i I. G. Kovačić 31.
  1. VIZIJA RAZVOJA DJEČJEG VRTIĆA                                                                
Vrtić kao mjesto sretnog življenja i odrastanja, te poticanja razvoja svakog pojedinca u skladu s njegovim individualnim potrebama i mogućnostima u stimulativnom okruženju.

     5.   MOTO DJEČJEG VRTIĆA

Provedbom različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu razvijati dječje potencijale uvažavajući njihove individualne potrebe i interese, pružati podršku obitelji i pridonositi razvoju roditeljskih kompetencija, te u konačnici doprinositi razvoju društvene zajednice i odgoju odgovornog građana.
 
 

© 2024 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.